Giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện Cư Jút đã giảm 9,95% hộ nghèo

Cập nhật ngày: 13/12/2019 | 08:59 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Giai đoạn 2016 - 2019, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã giảm 9,95% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 24,21%.

Kết quả này có được là do huyện đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; chương trình Quốc gia “Xoá đói giảm nghèo”. Từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện cũng đã đầu tư gần 23 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào nghèo mua cây, con giống, phân bón đầu tư phát triển sản xuất.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, thực hiện đề án nâng cao sinh kế cho người nghèo, huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 331 hộ nghèo…

Bảo Trọng

754
Viết bình luận mới