HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đội ngũ sỹ quan dự bị có bước trưởng thành, tiến bộ về nhiều mặt

Cập nhật ngày: 12/09/2019 | 16:16 GMT+7

Ngày 12/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26 ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 26 của Chính phủ về sỹ quan dự bị

Theo đánh giá, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 26 của Chính phủ. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, bám sát nhiệm vụ chính trị, thể chế hoá, cụ thể hóa nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp trong xây dựng đội ngũ sỹ quan dự bị. Hiện nay, toàn tỉnh đã tổ chức đăng ký, quản lý sỹ quan dự bị, đạt 211,2% so với nhu cầu. Việc thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm đúng, đủ, dân chủ, công khai, kịp thời, không xảy ra sai sót.

Đội ngũ sỹ quan dự bị lực lượng quân sự tỉnh có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tận tụy trong công tác, có ý thức tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, có tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Nghị định 26 ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. Một số ban, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên nói chung, sỹ quan dự bị nói riêng, nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát…

Việc phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan dự bị sẽ tiếp tục được chú trọng

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, chỉ đạo khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu trong xây dựng, quản lý, giáo dục, huấn luyện, đào tạo đội ngũ sỹ quan dự bị. Việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị và của toàn dân trong xây dựng đội ngũ sỹ quan dự bị sẽ được chú trọng.

Tin, ảnh: Phan Tân

678
Viết bình luận mới