Đắk R'lấp hỗ trợ trên 96 tỷ đồng giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 13/12/2019 | 08:59 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Trong năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã phối hợp với các đơn vị liên quan giải ngân các nguồn vốn tín dụng với tổng dư nợ trên 96 tỷ đồng cho 3.756 lượt hội viên vay phát triển kinh tế.

Qua quản lý các nguồn vốn vay, Hội hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích; ý thức trong thực hành tiết kiệm và trách nhiệm hoàn trả gốc, lãi đúng thời hạn; công tác bình xét và thực hiện các thủ tục cho vay đúng quy trình theo quy định

Lệ Sương

774
Viết bình luận mới