HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk R’lấp chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 17 của UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 04/08/2020 | 11:13 GMT+7

Ngày 29/7, Thường trực Huyện ủy Đắk R’lấp đã ban hành Công văn số 1272-CV/HU về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 7/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Công văn nêu rõ, qua kết quả theo dõi tình hình thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn huyện về chấp hành Chỉ thị số 17; đồng thời có các ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến một số CBCCVC chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc. Để chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của CBCCVC trên địa bàn, Thường trực Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 17 đến toàn thể đội ngũ CBCCVC; tăng cường công tác kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt các trường hợp uống cà phê, ăn uống, nhậu nhẹt trong giờ hành chính.

Ảnh minh họa

UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo CBCCVC đơn vị mình thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc làm việc tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND, ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh.

Thường trực Huyện ủy Đắk R’lấp giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCC khối Đảng và cơ quan thuộc khối Dân vận - Mặt trận huyện. UBND huyện Đắk R’lấp có trách nhiệm theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC tại các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn.

Bảo Ngọc

654
Viết bình luận mới