HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Mil phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”

Cập nhật ngày: 30/07/2019 | 09:39 GMT+7

UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tổ chức phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Phong trào sẽ thực hiện tại tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Các nội dung thi đua tập trung vào thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị, địa phương; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, địa phương phát động…

Bình Minh

739
Viết bình luận mới