Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông lần thứ III diễn ra vào ngày 29/9

Cập nhật ngày: 28/09/2020 | 15:09 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo kế hoạch, ngày mai, 29/9, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của toàn thể hội viên, đại biểu Trung ương và tỉnh.

 

Đại hội triệu tập 108 hội viên của 5 chi hội trực thuộc để tiến hành phiên trù bị vào buổi sáng 29/9  để  bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký; thông qua quy chế Đại hội; đóng góp ý kiến vào  Văn kiện đại hội XI của Hội nhà báo Việt Nam; bầu Ban chấp hành khóa III; Ban chấp hành khóa III họp phiên thứ nhất bầu các chức danh Phó Chủ tịch Ban Thường vụ Hội; bầu Ban kiểm tra Hội và Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành phiên chính thức để trình bày, thảo luận về các báo cáo chính trị trình Đại hội; nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; nghe các tham luận của tập thể, cá nhân; báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành khóa III; thông qua một số chỉ tiêu quan trọng; thông qua Nghị quyết Đại hội .

Đức Diệu

624
Viết bình luận mới