HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, có 8 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 90% trở lên

Cập nhật ngày: 18/02/2020 | 08:47 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 14/2 về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương được chia làm 4 nhóm. Nhóm 1: Chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên gồm: Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cư Jút.

Nhóm 2: Chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 90% gồm: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin-Truyền thông, Sở Khoa học-Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đắk R’lấp, UBND TP. Gia Nghĩa, UBND huyện Krông Nô, UBND huyện Đắk Mil, UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong.

Nhóm 3: Chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80% gồm: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế.

Nhóm 4: Chỉ số CCHC đạt từ 60% đến dưới 70% gồm: UBND huyện Tuy Đức.

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC nhằm cải thiện Chỉ số CCHC năm 2020 có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Mạnh Hùng

690
Viết bình luận mới