Bổ sung Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp của cả nước

Cập nhật ngày: 29/09/2020 | 05:31 GMT+7

Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn 1293/TTg-CN bổ sung Khu công nghiệp (KCN) Nhân Cơ 2, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. KCN Nhân Cơ 2 có diện tích 400 ha.

Để bảo đảm công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch KCN Nhân Cơ 2; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ thống KCN trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Tỉnh Đắk Nông bảo đảm không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; cập nhật KCN Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông; tập trung thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; bảo đảm việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm về việc thực hiện thu hồi khoáng sản trong khu vực quy hoạch KCN Nhân Cơ 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 853/TTg-CN ngày 7/7/2020, lưu ý bảo đảm tiến độ thực hiện thu hồi khoáng sản để tạo thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp.

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư KCN Nhân Cơ 2 theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án khai thác, thu hồi và tiêu thụ quặng bô xít, phương án đền bù giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của KCN Nhân Cơ 2 trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thu hồi quặng bô xít trong khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCN Nhân Cơ 2 hàng năm và khi kết thúc dự án.

Bình Minh

519
Viết bình luận mới