HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 11/05/2015 | 10:10 GMT+7

Ngày 6/5, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT – UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 -2020; Xây dựng Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2020 và các Đề án phát triển thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, cần thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan thuế. Tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa” trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính về thuế.

Đối với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm Quyết định số 732/QĐ –TTg, ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 2162/QĐ –BTC, ngày 8/9/2011 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2015 và các Đề án phát triển thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020.

Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế và Ban chỉ đạo tỉnh về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020, chú trọng công tác tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020 và chính sách thuế đến các tầng lớp nhân dân; Tăng cường các biện pháp quản lý đối với các khoản thu trong các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản, hoạt động vận tải… kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có hành vi vi phạm, gian lận trốn thuế.

T.B

3,183
Viết bình luận mới