Phấn đấu hết năm 2018, tổng số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước

Cập nhật ngày: 10/05/2018 | 10:03 GMT+7

Theo Cục Thuế tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh còn hơn 360 tỷ đồng nợ thuế, giảm gần 3% so với thời điểm cuối năm 2017 và giảm 21% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản nợ liên quan đến thuế, phí là hơn 215 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,66% tổng số nợ. Các khoản nợ liên quan về đất là gần 28 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,54%. Các khoản phạt và tiền chậm nộp là gần 133 tỷ đồng, chiếm 33,37%. Còn lại là các khoản nợ khác ngành thuế không quản lý.

Hiện tại, để tăng cường thu nợ đọng thuế, cơ quan thuế các địa phương đã, đang đẩy mạnh công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế từ các tổ chức, cá nhân để nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thực hiện rà soát lại các trường hợp thuộc diện xóa nợ theo quy định để chuẩn bị hồ sơ xóa nợ đối với các trường hợp phá sản, giải thể, không có khả năng thu cũng được các đơn vị triển khai, phấn đấu đến hết năm 2018, tổng số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Nguyễn Lương

1,796
Viết bình luận mới