HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Những quy định về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Cập nhật ngày: 19/09/2017 | 10:23 GMT+7

1. Khai thuế môn bài:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập phải khai, nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm phải nộp tiền thuế môn bài cả năm, nếu thành lập trong 6 tháng cuối năm (từ 1/7) phải nộp thuế nửa năm. Hồ sơ là tờ khai thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, ngày 6/1/2013 của Bộ Tài chính. Mức nộp thuế môn bài hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC, ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính.

2. Đăng ký phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Trường hợp không đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ% nhân với doanh thu.

Tỷ lệ% để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau: Phân phối, cung cấp hàng hóa là 1%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 3%; Hoạt động kinh doanh khác là 2%.

3. Khai bổ sung thông tin về tài khoản và các thông tin đã đăng ký có sự thay đổi:

Khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới đáp ứng một trong các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nguyễn Lương

1,098
Viết bình luận mới