HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Những điểm mới trong Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Cập nhật ngày: 27/09/2016 | 09:45 GMT+7

Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (Thông tư 95). Đây là hướng dẫn để phù hợp với luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2015 và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tinh thần chung của Thông tư 95 là giúp cho người nộp thuế thuận lợi trong việc đăng ký thuế, giảm chi phí và thủ tục hành chính. So với trước đây, có những quy định rõ hơn nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh, đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức, trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Một trong những điểm mới nổi bật của Thông tư 95, đó là mở rộng và xác định rõ hơn phạm vi điều chỉnh, đồng thời có quy định phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của luật Doanh nghiệp để tránh chồng chéo giữa luật Doanh nghiệp và luật Quản lý thuế.

Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của luật Doanh nghiệp. Trường hợp luật Doanh nghiệp không có quy định mà luật Quản lý thuế có quy định thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của thông tư này để bảo đảm các quy định về đăng ký doanh nghiệp của luật Doanh nghiệp không bị chồng chéo với quy định đăng ký thuế của luật Quản lý thuế và dễ tra cứu khi áp dụng.

Mặt khác, Thông tư đã phân định đối tượng áp dụng theo sáu nhóm đối tượng là nhóm nộp thuế; nhóm được ủy nhiệm thu; nhóm người phụ thuộc; nhóm cơ quan thuế; nhóm cơ quan hải quan; nhóm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư cũng quy định chi tiết về cấp và sử dụng mã số thuế và quy trình, thủ tục các bước đăng ký thuế. Trước đây, chưa có quy định người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu với cơ quan hải quan khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dẫn đến khi cơ quan thuế đóng mã số thuế thì người nộp thuế chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Thông tư số 95 bổ sung vào hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan trong trường hợp đơn vị có hoạt động xuất, nhập khẩu.

Thông tư số 95 bổ sung quy định về khôi phục mã số thuế cho cả doanh nghiệp và tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh để thống nhất và phù hợp với quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông tư này cũng có những điểm mới khác so với quy định hướng dẫn trước đây về trạng thái mã số thuế của người nộp thuế; trường hợp người nộp thuế bỏ địa bàn kinh doanh và quy định các trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế…

Đức Diệu

1,882
Viết bình luận mới