Ngành Thuế đã rút ngắn khoảng cách giữa văn bản với thực thi

Cập nhật ngày: 09/12/2020 | 08:24 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Cải cách hành chính thuế đang là mục tiêu hàng đầu trong xu thế kinh tế hội nhập. Ngành Thuế đã xây dựng mục tiêu cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025, với từng mục, lĩnh vực cụ thể, nhất là yếu tố con người.

Xác định mục tiêu

Giai đoạn 2020-2025, mục tiêu trọng tâm mà ngành Thuế đặt ra là đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính. Toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan, nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian thực hiện đăng ký kinh doanh, kê khai thuế cho người nộp thuế. Với mục tiêu này, toàn ngành đã đưa ra từng mục tiêu cụ thể ở từng lĩnh vực.

Cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song hướng dẫn người nộp thuế

Cụ thể, về thời gian, ngành Thuế cùng nỗ lực với ngành Thuế cả nước, phấn đấu đến năm 2025 là một trong những nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế.

Về công tác tuyên truyền, toàn ngành đặt mục tiêu cơ quan thuế thực hiện theo hướng hiện đại hóa hỗ trợ, bảo đảm tối thiểu 90% người nộp thuế được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin thay đổi về chính sách thuế. Đến năm 2025, hơn 95% doanh nghiệp trong toàn tỉnh sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thuế điện tử và 90% số lượng người nộp thuế hài lòng với dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp.

Các dịch vụ thuế điện tử sẽ được ngành Thuế đẩy mạnh. Toàn ngành phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu trên 90% doanh nghiệp trong toàn tỉnh thực hiện đăng ký thuế điện tử. Tỷ lệ nộp thuế điện tử, số thuế được nộp bằng phương thức điện tử đạt trên 95%.

Số hồ sơ đề nghị hoàn thuế được giải quyết đúng hạn đạt trên 90% và hơn 95% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được nộp và trả kết quả qua mạng. Ngành Thuế sẽ tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra.
Đến năm 2025, tỷ lệ tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế đạt 100%. Tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra tối thiểu 20% trên tổng số doanh nghiệp được quản lý thuế.

Coi trọng chất lượng nhân lực

Nhìn lại các cải cách về chính sách, thủ tục hành chính thuế những năm qua không thể phủ nhận nỗ lực của ngành Thuế trong việc cắt giảm nhiều bước không cần thiết, tạo điều kiện về thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế.

Tuy nhiên, ngành Thuế cũng xác định, muốn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, cũng cần có sự cải cách cả vấn đề con người. Nếu chính sách thay đổi nhiều, nhưng không được sự đồng thuận của những người trực tiếp tham gia thực hiện thì rất khó cải cách hành chính.

Thực tế, lĩnh vực thuế hiện vẫn là một trong những lĩnh vực liên tục có thay đổi về nhiều quy định. Tất cả các khâu từ nộp thuế, hoàn thuế, hồ sơ kê khai thuế thường xuyên sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trong quá trình triển khai.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, không chỉ phụ thuộc vào những quy định, chính sách mới, bổ sung, mà còn phụ thuộc vào sự chủ động, linh hoạt của chính đội ngũ quản lý thuế.

Theo Cục Thuế tỉnh, giai đoạn 2020-2025, ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức thuế. Trên cơ sở này, cơ quan sẽ kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra nội bộ, nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mô hình cơ quan thuế hoạt động theo hướng hiện đại, hiệu quả sẽ được toàn ngành chú trọng xây dựng trong bộ máy cơ quan. Trong đó, cơ quan thuế chú trọng kiện toàn, thực hiện theo mô hình kết hợp hợp lý giữa quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng.

Ngành Thuế sẽ nâng cao chất lượng công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, bảo đảm hiệu quả công việc. Các bộ tiêu chuẩn công chức đối với từng lĩnh vực cũng sẽ được ngành Thuế ban hành, qua đó góp phần điều chỉnh dần cơ cấu công chức theo địa bàn, chức năng, đối tượng quản lý…

Bài, ảnh: Lương Nguyên

2,009
Viết bình luận mới