HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hơn 440 tỷ đồng nợ thuế

Cập nhật ngày: 14/11/2019 | 08:32 GMT+7

Tính đến hết tháng 10/2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện ban hành 446 quyết định cưỡng chế nợ thuế, với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Trong đó, biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng là 313 quyết định, với số tiền hơn 25,75 tỷ đồng; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là 126 trường hợp, với số tiền hơn 17 tỷ đồng; cưỡng chế trực tiếp là 2 trường hợp, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; thu hồi giấy phép 5 trường hợp, với số tiền hơn 8,8 tỷ đồng. Cục Thuế đã đưa thông tin người nợ thuế công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với 564 trường hợp, với số tiền thuế tiền phạt công khai là 158 tỷ đồng.

Tính đến 31/10/2019, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh là hơn 442 tỷ đồng, cao hơn 22 tỷ đồng so với thời điểm hết tháng 12/2018. Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu (nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày) là 86,46 tỷ đồng. Còn lại là tiền nợ thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh…

Nguyễn Lương

1,719
Viết bình luận mới