HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hơn 100 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng

Cập nhật ngày: 11/07/2018 | 08:09 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã tiến hành giải quyết 8 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Trong đó, hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau là 4 trường hợp, với tổng số tiền gần 89 tỷ đồng (bao gồm 1 trường hợp xuất khẩu, 1 trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư khác tỉnh, 2 trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư). Hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau là 4 trường hợp, với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Quá trình quản lý hoàn thuế GTGT được cơ quan thế thực hiện nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định, từ đây, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nguyễn Lương

2,055
Viết bình luận mới