HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giải quyết hơn 23.190 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

Cập nhật ngày: 27/08/2018 | 10:40 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận hơn 23.200 hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thuế. Đến nay, có 23.190 hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính. Các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đều được niêm yết công khai, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện. Việc giải quyết kịp thời các hồ sơ đã tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm chi phí, thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Lương Nguyên

1,396
Viết bình luận mới