Giải quyết hơn 13.000 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân

Cập nhật ngày: 09/12/2020 | 08:20 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận 13.021 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có trên 99,4% hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Để đạt con số này, cơ quan thuế các cấp tăng cường đẩy mạnh, kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ, thủ tục tại bộ phận một cửa của các cơ quan thuế.

Ảnh minh họa

Nhiều thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp được niêm yết công khai, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện. Việc giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đã tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm chi phí, thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Nguyễn Lương

1,861
Viết bình luận mới