HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giải đáp ý kiến doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 20/07/2015 | 10:49 GMT+7

Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ(Cục Thuế tỉnh)giải đáp ý kiến doanh nghiệp

Hỏi: Trong điều kiện kinh doanh bán hàng khó khăn, một số loại xe bị tồn hàng không bán được, công ty buộc phải giảm giá nên giá bán thực tế thấp hơn giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định. Trong trường hợp này, công ty phải ghi giá bán trên hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào?

(Công ty TNHH TM DV xe máy Ðăng Quang (Krông Nô))

Trả lời: Tại Điểm c, Khoản 1, Ðiều 3, Thông tư số 34/2013/TT-BTC, ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC, ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, quy định: “UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với từng loại tài sản để UBND cấp tỉnh có cơ sở xác định và ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ, phương pháp xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản là nhà, đất, tàu, thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao áp dụng tại địa phương trong từng thời kỳ.

Trong quá trình quản lý thu lệ phí trước bạ, trường hợp cơ quan thuế phát hiện, hoặc nhận được ý kiến của tổ chức cá nhân về giá tính lệ phí trước bạ của tài sản chưa phù hợp với việc xác định giá quy định tại thông tư này, hoặc giá tài sản đó chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ của địa phương thì Cục Thuế phải có ý kiến đề xuất kịp thời (chậm nhất là năm ngày làm việc) gửi UBND tỉnh, hoặc cơ quan được ủy quyền ban hành bảng giá để sửa đổi, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TM DV xe máy Ðăng Quang có một số chủng loại xe gắn máy có mức giá tiêu thụ thấp hơn giá quy định tại bảng giá tối thiểu của UBND tỉnh quy định thì công ty lập danh bạ các loại xe đó, báo cơ quan thuế trực tiếp quản lý để kịp thời báo cáo Cục Thuế xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành bảng giá cho phù hợp. Khi chưa có bảng giá tối thiểu điều chỉnh khác thì giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND tỉnh đã ban hành.

Hỏi: Công ty chúng tôi ở ngoài tỉnh về Đắk Nông đấu thầu các công trình để xây dựng. Vậy, xin được hỏi thủ tục kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào?

(Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Thành Nguyên, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

Trả lời: Tại Khoản 6, Điều 10, Thông tư số 28/2011/TT-BTC, ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế có hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau:

“6. Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo thông tư này.

c) Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với chi cục thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Thành Nguyên có trụ sở ở ngoài tỉnh Đắk Nông ký hợp đồng tư vấn, khảo sát thiết kế, giám sát thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (không thành lập đơn vị trực thuộc tại Đắk Nông) thì các dịch vụ này thuộc ngành xây dựng nên thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT 2% tại các chi cục thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng vãng lai.

2,605
Viết bình luận mới