HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giải đáp ý kiến doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 15/06/2015 | 09:25 GMT+7

Hỏi: Người mua hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nhưng theo quy định thì bán hàng phải xuất hóa đơn. Vậy nếu người mua yêu cầu không xuất hóa đơn thì lượng hàng hóa trong kho giải quyết bằng cách nào? (Công ty TNHH Thương mại Nga Hoàng Đắk Nông)

Trả lời:

Căn cứ Điều 18, Chương III, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:

“Điều 18... Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Theo quy định trên thì trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, nếu người mua không yêu cầu xuất hóa đơn thì không phải lập hóa đơn. Về phía đơn vị phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo hướng dẫn tại khoản 2 nêu trên; đồng thời, cuối mỗi ngày, đơn vị phải lập một hóa đơn giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 3 nêu trên. Như vậy, việc không xuất hóa đơn cho người mua không ảnh hưởng tới hàng tồn kho, vì cuối mỗi ngày đơn vị phải xuất chung một hóa đơn cho toàn bộ hàng hóa bán ra không bắt buộc phải lập hóa đơn đã được tổng hợp trên bảng kê.

Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ
(Cục Thuế tỉnh)

2,894
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?