HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giải đáp ý kiến doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 18/11/2014 | 08:59 GMT+7

Hỏi: Doanh nghiệp hiện đang triển khai dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển ứng dụng công nghệ cao. Vậy đề nghị Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thủ tục về việc xin miễn thuế chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án thuộc diện ưu đãi đặc biệt của UBND tỉnh ?

Công ty TNHH Bảo Quốc An  Khang (Đắk R’lấp)

Trả lời:

Căn cứ Điều 4, Chương II, Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, ngày 2/1/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 quy định chính sách đất đai được ưu đãi như sau:

“1. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước, thuê rừng đối với các nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án. Diện tích đất, mặt nước, đất có rừng tự nhiên xen kẽ (sau đây gọi chung là diện tích đất) và thời hạn giao, cho thuê đất tùy theo mục đích sử dụng đất của từng dự án; trình tự thủ tục, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, mặt nước theo quy định của luật Đất đai, luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối với những dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất thì UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn của nhà đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh hỗ trợ chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất mà nhà đầu tư chi trả cho chủ sử dụng đất cũ để thu hồi đất xây dựng các hạng mục thiết yếu của dự án như nhà máy, vườn ươm cây giống, vườn thực nghiệm, khu sản xuất giống và đất xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu nhưng không quá 5 ha cho một dự án.

Giá đất để tính hỗ trợ cho nhà đầu tư bằng giá đất do UBND tỉnh ban hành và có hiệu lực thi hành tại thời điểm nhà đầu tư thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ với chủ sử dụng đất cũ, diện tích đất được hỗ trợ là đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

3. Đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước của mỗi dự án được xác định tại thời điểm cho thuê đất, thuê mặt nước và theo mục đích sử dụng đất của từng dự án; áp dụng mức giá cho thuê đất thấp nhất theo khung giá các loại đất, mặt nước đã được UBND tỉnh ban hành, đồng thời được giữ ổn định trong vòng 5 năm. Riêng đơn giá cho thuê rừng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về cho thuê rừng.

4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: Thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định hiện hành của Nhà nước”.

Từ chính sách nêu trên, việc miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất không được quy định tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, ngày 2/1/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 đồng thời đơn vị cũng không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. Đề nghị Công ty TNHH Bảo Quốc An Khang thực hiện nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng các quy định hiện hành.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông trả lời để của Công ty TNHH Bảo Quốc An Khang biết và thực hiện theo đúng quy định.

Hỏi:  Xin Cục thuế tỉnh hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng đối với mặt hàng cà phê, nông sản.

Công ty TNHH MTV Thương mại Vinh Quang (Đắk Mil)

Trả lời:

Tại khoản 1, Điều 3, Chương I và Khoản 1, Khoản 2, Điều 16, Chương III, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

“Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

….

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng”.

Từ các quy định nêu trên, trong năm 2013, Công ty TNHH MTV Thương mại Vinh Quang đã lập hóa đơn giao cho Công ty TNHH Cà phê Thu Lợi và chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho Công ty TNHH Cà phê Thu Lợi nghĩa là hàng hóa đã bán, (việc lập hợp đồng gửi kho chỉ mang tính chất ràng buộc dân sự giữa hai bên). Đến năm 2014, việc xuất hóa đơn điều chỉnh giá cho các hóa đơn bán cà phê trong năm 2013 phải có thuế GTGT.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông trả lời để Công ty TNHH MTV Thương mại Vinh Quang biết và thực hiện.

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ
(Cục Thuế tỉnh)

3,845
Viết bình luận mới