Gia Nghĩa có hơn 1.400 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thuế

Cập nhật ngày: 30/11/2020 | 09:10 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Tính đến hết tháng 10/2020, thành phố Gia Nghĩa có 1.437 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn, miễn, giảm thuế theo Nghị định 41/2020-NĐ/CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Tổng số tiền được gia hạn, miễn, giảm thuế hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, 56 doanh nghiệp được gia hạn thuế, với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Số còn lại miễn, giảm thuế cho các hộ kinh doanh. Một số lĩnh vực được người nộp thuế đề nghị được gia hạn thuế là tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lương Nguyên

1,410
Viết bình luận mới