HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tích cực chuẩn bị cho công tác đại hội

Cập nhật ngày: 16/03/2015 | 10:17 GMT+7

Là tổ chức cơ sở được Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, thời gian này, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã, đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị với quyết tâm tổ chức thành công đại hội.

Đảng bộ có 5 chi bộ trực thuộc; đến giữa tháng 3, các chi bộ đều đã tiến hành tổ chức đại hội. Để chuẩn bị tốt cho đại hội, ngay từ đầu, các công tác chuẩn bị về văn kiện đại hội, đề án nhân sự, tham luận, cũng như phối hợp để tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đều được Đảng bộ quán triệt sâu sắc.

Các báo cáo tham luận đều được các đảng viên thuộc các chi bộ đảng trình bày có chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như sự phát triển chung của Đảng bộ.

Các chi bộ cũng đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đảng trong nhiệm kỳ tới, nhất là việc đề ra các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ. Việc sáng suốt lựa chọn, bầu nhân sự cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ tới cũng được các chi bộ thực hiện đúng quy định, hiệu quả cao.

Cùng với việc triển khai đại hội các chi bộ trực thuộc thì công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cũng đã được đơn vị quan tâm thực hiện đúng theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên. Bên cạnh đó, để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục Thuế và đại hội đảng các cấp, Đảng bộ đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hội nghị cán bộ công chức ký kết giao ước thi đua trong toàn đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên dưới nhiều hình thức có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đức Hoàn

3,525
Viết bình luận mới