HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cải cách thủ tục hành chính thuế giai đoạn 2016-2020: Rút ngắn khoảng cách giữa văn bản và thực thi

Cập nhật ngày: 20/02/2017 | 14:35 GMT+7

Cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính thuế nói riêng đang là một trong những mục tiêu hàng đầu trong xu thế kinh tế hội nhập. Với tầm quan trọng này, ngành Thuế đã xây dựng mục tiêu cải cách hành chính thuế giai đoạn năm 2016-2020. Từng mục tiêu, con số cụ thể đặt ra ở các lĩnh vực, đòi hỏi ngành Thuế đẩy mạnh cải cách từ cơ chế đến con người thực hiện.

Xác định rõ mục tiêu

Trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu trọng tâm mà ngành Thuế đặt ra là đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, thực hiện cơ chế liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế cho doanh nghiệp và người dân.

Với mục tiêu này, toàn ngành đã đưa ra từng con số cụ thể ở từng lĩnh vực. Theo đó, về thời gian, cơ quan thuế cùng nỗ lực với ngành Thuế cả nước, phấn đấu đến năm 2020 là một trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế. Về công tác tuyên truyền, toàn ngành sẽ thực hiện theo hướng hiện đại hóa hỗ trợ, bảo đảm tối thiểu 85% người nộp thuế được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin thay đổi về chính sách thuế. Đến năm 2020, toàn tỉnh có tối thiểu 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thuế điện tử và 80% số lượng người nộp thuế hài lòng với dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Đắk Song hướng dẫn quy định, chính sách thuế cho người nộp thuế.

Cùng với công tác tuyên truyền, các dịch vụ thuế điện tử sẽ được ngành Thuế đẩy mạnh, phấn đấu đến năm 2020, tối thiểu có 65% doanh nghiệp trong toàn tỉnh thực hiện đăng ký thuế điện tử. Tỷ lệ nộp thuế điện tử, số thuế được nộp bằng phương thức điện tử đạt 95%. Số hồ sơ đề nghị hoàn thuế được giải quyết đúng hạn đạt 90% và 95% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được nộp và trả kết quả qua mạng. Ngành Thuế sẽ tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, đến năm 2020, tỷ lệ tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế đạt 100%. Tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra tối thiểu là 20% trên tổng số doanh nghiệp được quản lý thuế….

Cải cách ngay từ đội ngũ thực thi công vụ

Nhìn lại các cải cách về chính sách, thủ tục hành chính thuế thời gian qua không thể phủ nhận nỗ lực của ngành Thuế trong việc cắt giảm nhiều bước không cần thiết để tạo điều kiện về thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Tuy nhiên, muốn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế để đạt những mục tiêu đề ra, ngành Thuế không chỉ sửa đổi về cơ chế, chính sách mà còn cả vấn đề con người thực hiện. Nếu chính sách thay đổi nhiều, nhưng không được sự đồng thuận của những người trực tiếp tham gia thực hiện thì rất khó.

Thực tế cho thấy lĩnh vực thuế hiện vẫn là một trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp “kêu” nhiều nhất. Tất cả các khâu từ nộp thuế, hoàn thuế, hồ sơ kê khai nộp thuế khiến người nộp thuế mất khá nhiều thời gian. Bởi công tác thuế không chỉ phụ thuộc vào những quy trình chặt chẽ của pháp luật thuế, mà còn phụ thuộc vào chính đội ngũ quản lý thuế.

Theo Cục Thuế tỉnh, trong giai đoạn 2016-2020, ngành sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức thuế, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra nội bộ nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng bộ máy cơ quan thuế có nhiệm vụ và quyền hạn để thực thi pháp pháp luật thuế theo mô hình của cơ quan thuế hiện đại, hiệu quả. Trong đó, chú trọng kiện toàn, thực hiện theo mô hình kết hợp hợp lý giữa quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng. Nâng cao chất lượng công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, bảo đảm hiệu quả công việc thông qua việc ban hành bộ tiêu chuẩn công chức đối với từng lĩnh vực; điều chỉnh dần cơ cấu công chức theo địa bàn, chức năng, đối tượng quản lý...

Bài, ảnh: Nguyễn Lương

3,738
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?