Thông báo mời thầu

Cập nhật ngày: 27/11/2012 14:37
Báo Đắk Nông có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu...

Báo Đắk Nông có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu sau:

1.Tên gói thầu: In Báo Đắk Nông và Báo Ảnh năm 2013

2.Nguồn vốn: Ngân Sách

3.Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

4.Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 7 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2012 đến trước 9 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2012 (trong giờ hành chính).

5.Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng

6.Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2012

7.Bảo đảm dự thầu: 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng)

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Báo Đắk Nông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu tại trụ sở Báo Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Thị Xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại/Fax 0501.3544.476

TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Hồng Hải