HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp

Cập nhật ngày: 05/06/2018 | 09:45 GMT+7

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này quy định trách nhiệm của BQL các KCN là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở TN&MT, Công an tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện tốt các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN theo đúng quy định.

Theo đó, BQL các KCN có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án đầu tư vào KCN; tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành dự án; cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường KCN cho các cơ quan, đơn vị phối hợp… Hàng tháng, đơn vị phải có báo cáo gửi UBND tỉnh, Bộ TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật. Sở TN&MT, Công an tỉnh và UBND cấp huyện tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các hoạt động phối hợp để quy chế phát huy hiệu quả tối đa.

Các nội dung phối hợp chủ yếu liên quan đến: Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường; giải quyết tranh chấp môi trường; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các sự cố môi trường… trong các KCN. Ngoài ra, tùy theo tính chất, nội dung công việc cụ thể, BQL các KCN cũng có thể đề nghị các đơn vị liên quan triển khai các hình thức phối hợp như: Lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức họp, hội nghị hoặc tổ chức thanh kiểm tra các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường KCN.

Việc phối hợp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhằm bảo đảm sự thống nhất, không chồng chéo, không bỏ sót các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến các KCN. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong KCN.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đơn vị phát hiện khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung thì phản ánh về BQL các KCN để đơn vị này tổng hợp, báo cáo UBND xem xét, quyết định.

Thanh Hà

2,050
Viết bình luận mới