Phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đối với 393.380 ha đất trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 12/02/2020 | 09:18 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 114/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng diện tích điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất trên địa bàn tỉnh là 393.380 ha. Kết quả, diện tích đất có chất lượng cao là 202.526 ha, chiếm 51,5% diện tích điều tra; diện tích có chất lượng trung bình là 173.114 ha, chiếm 44% diện tích điều tra và diện tích chất lượng thấp là 17.741 ha, chiếm 4,5% diện tích điều tra.

Về chất lượng đất theo loại đất, đất trồng lúa có 4.111 ha chất lượng cao, 4.287 ha chất lượng trung bình và 332 ha chất lượng thấp. Đất trồng cây hàng năm khác có 34.407 ha chất lượng cao, 55.900 ha chất lượng trung bình và 9.133 ha chất lượng thấp. Đất trồng cây lâu năm có 147.070 ha chất lượng cao, 103.753 ha chất lượng trung bình, 7.633 ha chất lượng thấp. Đất nông nghiệp khác có 125 ha chất lượng trung bình. Đất chưa sử dụng có 704 ha chất lượng cao, 3.781 ha chất lượng trung bình và 643 ha chất lượng thấp.

Trên cơ sở kết quả điều tra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có biện pháp, phương án quản lý, hướng dẫn người sử dụng đất khai thác, sử dụng đất bảo đảm có hiệu quả, hợp lý và bền vững.

Bình Minh

1,787
Viết bình luận mới