HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Năm 2013, công tác quản lý bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả

Cập nhật ngày: 07/02/2014 | 14:55 GMT+7

Năm 2013 vừa qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013, Quy chế phối hợp trong công tác quản lý môi trường các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị về một số vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2013 và nhiều văn bản khác như: Quyết định số 1261/QĐ-UBND, ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với con người và môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hiện đang trình UBND tỉnh xem xét.

Về tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên có các văn bản hướng dẫn kịp thời các quy định, chính sách mới của Nhà nước trong công tác quản lý môi trường cho phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã; các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở đã chủ trì, triển khai một số nhiệm vụ, đề tài dự án như: Điều tra dòng chảy môi trường đoạn sau đập đến nhà máy các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện từ 2011-2013 đã được UBND tỉnh nghiệm thu và công bố kết quả;  Điều tra đánh giá đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thực hiện từ 2011-2013 đã được UBND tỉnh nghiệm thu và công bố kết quả; Đề án tổng thể thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đang trình UBND tỉnh xem xét.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường như tham gia báo cáo, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh do các đơn vị như: BQL các Khu công nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, Hướng dẫn các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới; Ngày Khí tượng thế giới; Ngày Môi trường thế giới. Sở đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị liên quan hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013”, phối hợp với Báo Đắk Nông và Sở Tư pháp tỉnh mở chuyên trang về tài nguyên và môi trường phát hành 1 số/1 tháng.

Các hoạt động tuyên truyền này đã góp phần nâng cao hơn ý thức của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện bảo vệ môi trường.

Trong năm 2013, Sở đã tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 25 Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án bảo vệ môi trường của các dự án với các loại hình như khai thác khoáng sản, xây dựng đường giao thông, chăn nuôi heo, khai thác rừng, trồng cao su, xử lý rác thải, đầu tư vào cụm công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến áp điện… Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 2 dự án. Tham gia ý kiến góp ý về dự toán ký quỹ phục hồi môi trường cho 3 dự án trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Về công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải nguy hại, Sở đã tiến hành thường niên hoạt động rà soát, kiểm tra để phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Năm 2013 theo kết quả rà soát, phân loại đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho thấy tiếp tục có 3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 8 cơ sở thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đó là 8 bãi rác thải trên địa bàn các huyện và thị xã Gia Nghĩa.

Phối hợp với các Sở Y tế, Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và UBND các huyện đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 19 đơn vị sản xuất kinh doanh, đã đề nghị xử phạt với tổng số tiền là 52 triệu đồng.

Đơn vị đã tiến hành thẩm định và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 6 đơn vị trên địa bàn tỉnh, đưa tổng số các đơn vị được cấp sổ từ trước đến nay lên 34 đơn vị.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn hướng dẫn các xã, phường trên địa bàn tỉnh thực hiện tiêu chí môi trường thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tham gia đoàn kiểm tra Chương trình nông thôn mới do Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia về nông thôn mới kiểm tra các xã trên địa bàn tỉnh.

Về công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản: đã tiến hành thông báo cho 39 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải nộp phí, đến nay số tiền thu được trong năm khoảng 130 triệu đồng; các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản đã nộp vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam số tiền gần 3 tỷ đồng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

Nguyễn Văn Hiệp

(Chi cục BVMT)

2,093
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?