Kết quả thực hiện Kế hoạch 437 của UBND tỉnh còn đạt thấp

Cập nhật ngày: 03/07/2018 | 09:12 GMT+7

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Kế hoạch 437/KH-UBND tỉnh, ngày 10/10/2014, đến nay, kết quả tại các địa phương đạt được khá thấp.

Tổng diện tích toàn tỉnh đã kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận là 23.411 ha, đạt 82%; tổng diện tích đã ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận là 15.905 ha, đạt 56%; tổng số tiền đã thu được là 33,6 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh hiện vẫn còn diện tích hơn 1.000 ha do UBND các huyện, thị xã đảm nhiệm đã được đo đạc, nhưng chưa thực hiện nghiệm thu hoàn thiện bản đồ địa chính.

Bảo Anh

2,438
Viết bình luận mới