Đề nghị thu hồi hơn 2,5 ha đất của Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1

Cập nhật ngày: 26/06/2017 | 10:51 GMT+7

Tháng 12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kết luận thanh, kiểm tra việc sử dụng đất của Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1 ở thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông).

Qua thanh tra cho thấy việc sử dụng đất của Trường số 1 những năm trước đây không đúng mục đích, không hiệu quả.Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho tỉnh thu hồi hơn 19.100 m2 đất.

Đối với diện tích 25.494 m2 tỉnh đã yêu cầu Trường chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đất đai; chủ động liên hệ với ngành chức năng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước ngày 30/11/2016. Nếu quá thời gian nêu trên, Trường không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho tỉnh thu hồi theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, Trường số 1 vẫn chưa sử dụng đất đúng với mục đích theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh.

Theo ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp thì thực tế Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1 đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại thị trấn Kiến Đức từ nhiều năm nay. Nhưng đến nay, hầu như không thấy triển khai dự án nào mà chỉ dừng lại kiểu chiếm đất, không xây dựng cơ sở hạ tầng gì. Diện tích đất thuê được trồng tràm nhưng cây cũng chỉ mới cao khoảng 2 - 3 m. Đất không sử dụng lại nằm ngay dọc quốc lộ 14 qua thị trấn nên đã có một số trường hợp tranh chấp xảy ra. Trong khi đó, theo quy hoạch của tỉnh, thì phần đất này lại nằm trong vùng lõi của đô thị Kiến Đức. Vì vậy, huyện đã có văn bản đề nghị  Sở Tài nguyên & Môi trường sớm tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi phần đất với diện tích 25.494 m2 mà đơn vị này không sử dụng giao cho huyện quy hoạch, chỉnh trang đô thị.  Nếu như đơn vị này còn muốn thuê đất trên địa bàn thì huyện sẽ nghiên cứu, bố trí cho thuê ở một vị trí khác phù hợp hơn.

Trần Lê

2,151
Viết bình luận mới