HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao

Cập nhật ngày: 02/07/2020 | 10:00 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Đắk Nông là một tỉnh biên giới, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng.

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị về thực hiện công tác quốc phòng và xây dựng chương trình hành động, có kế hoạch chi tiết để chỉ đạo thực hiện một cách khoa học, sát với thực tế.

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên thanh niên TP. Gia Nghĩa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Phan Tân

Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh từng bước được xây dựng toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài. LLVT tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh đạt giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, doanh nghiệp và các phương án phòng, chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn đạt 100% kế hoạch, kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua các cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng vận hành theo cơ chế và chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ ở các cấp…

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng từng bước được nâng lên. Giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả tốt.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tự tin, vững bước vào nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phan Tân

Ngoài ra, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, LLVT  tỉnh phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an, biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, vượt biên, xâm nhập trái phép, buôn bán lâm sản, phá rừng, khai thác tài nguyên trái phép, gian lận thương mại trên tuyến biên giới..., góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng bò giống cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Đức. Ảnh: Phan Tân

Xây dựng lực lượng có chất lượng, độ tin cậy cao

Chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về tổ chức biên chế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từng bước triển khai, tổ chức rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quân số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Lực lượng dự bị động viên được sắp xếp theo phương châm “gần, gọn, địa bàn, quân đâu cán đó”, với tỷ lệ đảng viên lên trên 13%. Quân nhân dự bị được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,7%; đăng ký phương tiện kỹ thuật đạt 100%; phúc tra, kiểm tra sẵn sàng động viên, điều động tham gia huấn luyện, diễn tập đạt trên 96%.

Dân quân xã Thuận Hà (Đắk Song) phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Tiên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phan Tân

Nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân được thực hiện đồng bộ. Qua đó, LLVT tỉnh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

Vũ khí trang bị được đầu tư bảo đảm đầy đủ. Bộ đội được huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn bảo đảm kịp thời cho mọi nhiệm vụ. Các cơ quan quân sự địa phương được xây dựng, vững mạnh toàn diện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên, đáp ứng với mọi yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Củng cố thế trận lòng dân

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận. Cùng với tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương, các đơn vị LLVT tỉnh đã tập trung giúp đồng bào nghèo nơi đóng quân, địa bàn công tác, địa phương kết nghĩa theo cách riêng của từng đơn vị.

Dân quân xã Đắk Ru (Đắk R'lấp) giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Phan Tân

Song song với hình thức giúp giống cây trồng, vật nuôi, một số đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương giúp các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phân bón…Cụ thể, trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã huy động trên 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng trăm ngàn ngày công, trị giá khoảng 10 tỷ đồng giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà tình nghĩa.

LLVT tỉnh đã tham mưu và phối hợp giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho 4.451 đối tượng; tổ chức 41 đợt khảo sát, quy tập 16 hài cốt liệt sĩ. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với trị giá hơn 27 tỷ đồng…

Với những việc làm cụ thể và thiết thực, LLVT tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân các dân tộc đồng tình ủng hộ, thắt chặt thêm tình cảm quân dân. Khối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, góp phần củng cố truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

 

Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng  theo hướng nâng cao chất lượng chính trị, hiệu quả hoạt động, nhất là dân quân thường trực, đủ số lượng, đúng thành phần, chất lượng nâng lên. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt 27,1%; chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 97,2%. Cùng với đầu tư kinh phí xây dựng 69 nhà làm việc, đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đáp ứng yêu cầu. Các lực lượng được huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Hàng năm quân số tham gia huấn luyện đạt từ 95% trở lên, trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên.

 

Sẵn sàng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế khuyết điểm, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định, tiếp tục quán triệt và nắm vững chiến lược bảo vệ Tổ quốc, quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong tình hình mới để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Toàn LLVT tỉnh tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh có tiềm lực tổng hợp, phát triển gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị.

Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chọn 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự tốt.

Đại tá TRƯƠNG XUÂN LAI

TUV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

7,069
Viết bình luận mới