Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trang trọng, thiết thực, hiệu quả

Cập nhật ngày: 06/11/2019 | 09:06 GMT+7

Đó là yêu cầu của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại Kế hoạch số 547 ban hành ngày 30/10/2019 về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Theo đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân, toàn quân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm kết hợp với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

M.H

7,231
Viết bình luận mới