HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng

Cập nhật ngày: 06/07/2020 | 10:20 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Nhiệm kỳ 2015-2020, từ chủ trương đúng, biện pháp phù hợp, công tác đảng - công tác chính trị của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực sự làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của quân nhân, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh.

Không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ

Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tác phong lãnh đạo của cấp ủy từng bước được chấn chỉnh, phong cách làm việc khoa học, nền nếp, tạo được mối đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.

Thượng tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS chủ trì đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301

Đại tá Nguyễn Văn Khởi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bằng nhiều biện pháp tích cực có tính đột phá trong xây dựng Đảng, Đảng bộ Quân sự tỉnh khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu”.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ giữ ổn định 12/12 chi bộ đại đội đủ quân có cấp ủy. Cấp ủy các cấp được củng cố, kiện toàn, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, đoàn kết thống nhất. Công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên luôn chú trọng, góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phòng chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ động nắm và xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Kết quả giáo dục chính trị đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp có 100% đạt yêu cầu; đối với hạ sỹ quan, chiến sĩ 100% đạt yêu cầu.

Giáo dục cho chiến sĩ hiểu rõ chiến tích Đồn 722, xã Đắk Sắc (Đắk Mil)

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Khởi, qua thực tế cho thấy, trước mọi diễn biến của tình hình, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Chiến sĩ Đại đội bộ binh 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức) giao lưu bóng đá

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường

Thực hiện phương châm "Hướng về cơ sở", Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chặt chẽ, khoa học. Đi đôi kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, Đảng ủy phân công cấp ủy viên, cán bộ chủ trì phụ trách, theo dõi chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với từng lĩnh vực cụ thể. Việc đối thoại, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, khắc phục bệnh quan liêu, chủ quan, hình thức, kém hiệu quả của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được chú trọng.

Giờ học chính trị, pháp luật  của chiến mới Tiểu đoàn 301

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong đó, cấp ủy các cấp chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng kịp thời, đúng quy định. Việc phối hợp cấp ủy, ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm của tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật.

 

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được thực hiện chặt chẽ. Sau kiểm điểm xây dựng kế hoạch, khắc phục có hiệu quả hạn chế, khuyết điểm. Kết quả, hàng năm có trên 93% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 89% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Toàn Đảng bộ kết nạp được 221 đảng viên trong bộ đội thường trực; đồng thời phối hợp với địa phương kết nạp 505 đảng viên trong dân quân, tự vệ và 118 đảng viên trong dự bị động viên.

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trọng tâm là nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của trên phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng. Đồng thời, Đảng ủy tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, thế giới quan, phương pháp luận khoa học, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, vững vàng trước mọi thử thách.

Bài, ảnh: Lam Giang

7,012
Viết bình luận mới