Năm 2020, Đắk Nông tuyển chọn, gọi 850 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự

Cập nhật ngày: 10/12/2019 | 09:16 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo thông tin từ Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Nông, năm 2020, toàn tỉnh sẽ tuyển chọn, gọi 850 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, tăng 50 công dân so với năm 2019. Các công dân nhập ngũ đợt này sẽ được giao về các đơn vị theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 426 về thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã tích cực tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng và thực hiện công bằng xã hội. Đến thời điểm hiện nay, các địa phương đã triển khai đúng quy trình, nội dung xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ. Trong đó, cấp xã, phường trực tiếp tuyển chọn “tròn khâu” thông qua kết quả bình cử, bình tuyển dân chủ, công khai từ thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư bảo đảm “tuyển người nào chắc người đó”, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn tham gia nhập ngũ.

Lam Giang

7,323
Viết bình luận mới