HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Lực lượng quân sự tỉnh làm tốt công tác dân vận

Cập nhật ngày: 14/05/2019 | 09:59 GMT+7

Hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn đóng quân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể.

Hàng năm, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng bị thiên tai để cùng ăn, cùng ở, cùng xây dựng cuộc sống mới, bài trừ các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Cụ thể, 5 năm qua, các đơn vị quân sự đã tổ chức 137 đợt tuyên truyền cho 29.856 lượt người về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận ở 39 thôn, buôn, địa bàn trọng điểm. Huy động 27.446 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp người dân xây dựng, sửa chữa 324,7 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 105,3 km kênh mương, thu hoạch 718 ha hoa màu.

Lực lượng quân sự còn hỗ trợ phương tiện sản xuất, xây dựng 11 căn nhà đại đoàn kết, 37 nhà tình nghĩa, 8 nhà đồng đội; tặng 22.431 suất quà, trị giá gần 20 tỷ đồng; tham gia xây dựng 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lam Giang

7,139
Viết bình luận mới