HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

145 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và khen thưởng

Cập nhật ngày: 26/04/2019 | 16:10 GMT+7

Trong thời gian qua, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng mô hình, học cụ huấn luyện, công tác trong lực lượng quân sự tỉnh được cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng các đơn vị chú trọng, tích cực nghiên cứu ứng dụng.

 Qua đó, giai đoạn 2013-2018 đã có 145 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các cấp công nhận và khen thưởng. Nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng năng suất lao động và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội.

Điển hình như sáng kiến giá bắn kiểm tra kỹ thuật súng chống tăng B40, B41; thiết bị kiểm tra kỹ thuật súng cối 60mm, cối 82mm; “Cải tiến thay thế máy phun khí dung”; “Nẹp cứu thương đa năng”; “Cải tiến hệ thống kéo bia ẩn hiện bằng mô tơ 1 pha”...

Phan Tân

6,001
Viết bình luận mới