Trung đoàn 726 thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương

Cập nhật ngày: 23/05/2022 | 09:50 GMT+7

Ngày 20/5, Đảng ủy Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ của lực lượng quân sự.

Cụ thể là Nghị quyết 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21/9/2012 về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 572-CT/QUTW ngày 5/10/2012 về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới (2012 - 2022).

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung đoàn tham gia hội nghị

Trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, Đảng ủy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật như: duy trì nghiêm nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, có chất lượng; 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng được huấn luyện đúng, đủ các nội dung; 100% các khoa mục kiểm tra hàng năm đạt yêu cầu, trong đó có trên 76% khá, giỏi; đơn vị an toàn tuyệt đối. Đơn vị bảo đảm tốt công tác tài chính, công tác hậu cần, quản lý doanh trại, doanh cụ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo hướng chính quy, thống nhất, an toàn, tiết kiệm. Trung đoàn đẩy mạnh việc bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động chủ yếu là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia nhận khoán vườn cây. Các chương trình an sinh xã hội: “Xóa đói giảm nghèo”, “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung sức vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí… đã được đơn vị thực hiện với số tiền gần 7,65 tỷ đồng.

Dịp này, Đảng ủy Trung đoàn 726 còn tổ chức quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTW cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Trung đoàn.

Bảo Ngọc - Hồng Thắm

18,379
Viết bình luận mới