Thi hành kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên vi phạm

Cập nhật ngày: 21/01/2020 | 14:52 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên vi phạm.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Hoàng Tuấn Khang, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức

Với vai trò, trách nhiệm là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy, đồng chí Hoàng Tuấn Khang đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; trên đường đi công tác về, giữa đồng chí Hoàng Tuấn Khang và đồng chí Huỳnh Tấn Thủy (nhân viên lái xe Huyện ủy) xảy ra tranh cãi, gây gổ dẫn đến đánh nhau. Hậu quả làm cho đồng chí Huỳnh Tấn Thủy và đồng chí Hoàng Tuấn Khang bị thương tích. Trong quá trình công tác, đồng chí Khang đã thiếu trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân, bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên và nhiều lần có vi phạm, khuyết điểm bị xử kỷ luật Đảng.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hoàng Tuấn Khang là rất nghiêm trọng, đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu để uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Hoàng Tuấn Khang.

Trước đó, ngày 15/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 36. Đồng chí Hà Trung Ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) chủ trì cuộc họp. Tại kỳ họp này, UBKT đã xem xét, kết luận, quyết định một số nội dung:

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Hồ Bá Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuy Đức

Năm 2015, với vai trò, trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (tháng 11/2014 – tháng 6/2016), đồng chí Hồ Bá Bằng có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ký quyết định cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ gia đình nằm trong quy hoạch đất quốc phòng tại khu vực sân bay Bù Boong, xã Đắk Búk So (Tuy Đức) trái quy định pháp luật; trong đó có 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 24.244.800 đồng.

Vi phạm của đồng chí Hồ Bá Bằng thuộc về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Hồ Bá Bằng.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lê Xuân Tiến, đảng viên, cán sự Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk R’lấp

Năm 2014, với trách nhiệm đảng viên, cán sự Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức, đồng chí Lê Xuân Tiến đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) đất đối với 12 thửa đất tại khu vực sân bay Bù Boong, huyện Tuy Đức; dẫn đến tham mưu UBND huyện Tuy Đức ban hành quyết định cấp 12 giấy CNQSD đất cho 10 hộ gia đình, cá nhân trái quy định pháp luật, đã được quy hoạch đất quốc phòng không đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất, trong đó có 11 giấy CNQSD đất được cấp gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 41.426.000 đồng.

Vi phạm của đồng chí Lê Xuân Tiến thuộc về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lê Xuân Tiến.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí đồng chi Đỗ Trọng Tá, đảng viên, kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

Với vai trò, trách nhiệm đảng viên, kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Tá nhận thức còn đơn giản, tính trung thực chưa cao, không gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn lập hồ sơ xét tuyển để được cấp có thẩm quyền tuyển dụng đối với mình trái quy định, vi phạm các quy định trong công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong việc kê khai không đúng về trình độ chuyên môn trong hồ sơ, lý lịch công chức và lý lịch đảng viên; vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, quy định về những điều đảng viên không được làm nhưng đồng chí không trung thực báo cáo với tổ chức đảng, che giấu nhằm trốn tránh để không bị xử lý kỷ luật.

Vi phạm của đồng chí Đỗ Trọng Tá là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, tổ chức đảng và bản thân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đỗ Trọng Tá.

 H.T

3,331
Viết bình luận mới