Cần phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật

Cập nhật ngày: 25/04/2017 | 08:48 GMT+7

Theo đánh giá của ngành chức năng, hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật tại nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương thời gian qua còn hạn chế, có biểu hiện hình thức, số lượng cán bộ, công chức và người dân đến đọc, mượn sách rất ít.

Tủ sách tại phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) được đặt tại Phòng "một cửa" nhưng rất ít người đọc

Theo kết quả rà soát trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông hiện nay, tủ sách pháp luật được xây dựng, duy trì rộng khắp ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhu cầu thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật  của nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, việc quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật đang bộc lộ những hạn chế, bất cập. Sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp pháp luật thưởng thức còn ít, chất lượng của nhiều sách, tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu.

Địa điểm đặt tủ sách pháp luật còn chưa hợp lý, chưa có nơi phục vụ đọc sách tại chỗ. Nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương chưa chú trọng thông tin, giới thiệu về tủ sách… Hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật tại nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương còn hạn chế, có biểu hiện hình thức, số lượng cán bộ, công chức và người dân đến đọc, mượn sách rất ít.

Đơn cử, tủ sách pháp luật của UBND phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) được đặt tại Phòng “một cửa”, nơi người dân thường xuyên đến liên hệ làm việc. Theo cán bộ quản lý tủ sách thì trong quá trình đến liên hệ làm việc tại Phòng “một cửa”, người dân có thể tranh thủ lấy sách đọc. Hiện nay, tủ sách có khoảng 400 đầu sách. Tuy nhiên, lượng người đọc rất ít, chưa có người mượn về nhà, chủ yếu là cán bộ trong cơ quan đọc, sử dụng các tài liệu này. Một năm tủ sách được bổ sung các đầu sách nhưng số lượng không nhiều.

Tương tự, tủ sách pháp luật phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) được đặt ngay cổng ra vào của trụ sở phường. Việc đặt tủ sách tại đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng quan sát và tiếp cận những sách mình cần. Tuy nhiên, nơi đặt tủ sách không được kê bàn ghế, bên cạnh lại là lối đi nên không thuận lợi cho việc đọc sách.  

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật  và thực hiện dân chủ ở cơ sở; rà soát, kiểm tra việc bổ sung, mua sách, tài liệu mới định kỳ để cung cấp cho tủ sách pháp luật; bảo đảm bổ sung các sách có chất lượng, thiết thực, nội dung phù hợp với nhu cầu của bạn đọc; bố trí địa điểm đặt tủ sách pháp luật bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác, quản lý. Cụ thể, tủ sách pháp luật cấp xã phải được đặt tại phòng tiếp công dân, phòng thủ tục hành chính “một cửa” của UBND cấp xã; tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đặt tại vị trí thuận tiện phục vụ người đọc…

Bài, ảnh: Đức Hùng

3,492
Viết bình luận mới