HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xuất bản cuốn sách “70 năm thi đua yêu nước”

Cập nhật ngày: 29/05/2018 | 16:06 GMT+7

70 năm thi đua yêu nước (1948-2018) là tựa đề cuốn sách do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương biên soạn và xuất bản. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc đúng vào dịp cả nước Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948-2018).

Bìa cuốn sách "70 năm thi đua yêu nước"

Cuốn sách 70 năm thi đua yêu nước (1948-2018) tập hợp khoảng 300 bức ảnh được chọn lọc từ nhiều nguồn, cùng với một số tư liệu và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ I (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015).

Cuốn sách có 5 phần chính, gồm: “Thi đua yêu nước trong kháng chiến, kiến quốc” (1945-1954); “Thi đua yêu nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước” (1955-1975); “Thi đua yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” (1976-1985); “Thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới” (1986- 2000); “Thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới giai đoạn 2001-2018”.

Sau chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông năm 1947, để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Thường vụ Trung ương đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc.

Chỉ thị vạch rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công” và thi đua ái quốc là “vì nước, vì nòi”. Do đó, ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua ái quốc là diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là làm việc gì cũng phải thi đua, thi đua gắn liền với mỗi con người, gắn liền với công việc hằng ngày. Người đã nâng thi đua lên một tầm tư tưởng cao: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Kể từ đó, ngày 11/6 hằng năm trở thành “Ngày thi đua yêu nước”…

Cùng với việc xuất bản cuốn sách 70 năm thi đua yêu nước (1948-2018), Thông tấn xã Việt Nam còn phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức triển lãm ảnh “70 năm thi đua yêu nước”. Triển lãm khai mạc ngày 28/5 tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Trường Thịnh

1,753
Viết bình luận mới