HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công đoàn Viên chức tỉnh: Chú trọng đẩy mạnh và đa dạng các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật ngày: 24/01/2018 | 16:11 GMT+7

Hiện nay, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Đắk Nông có 2.750 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sinh hoạt tại 52 công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc các cơ quan khối Đảng, khối Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Thời gian qua, CĐVC tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và được đông đảo đoàn viên, người lao động, tích cực hưởng ứng.

Ngành Giáo dục luôn tổ chức hội thi văn nghệ, tạo sân chơi cho giáo viên được giao lưu thể hiện tài năng của mình. Ảnh: Nguyễn Hiền

Điển hình, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” được đoàn viên hưởng ứng ngày càng rộng lớn và có chiều sâu. Từ phong trào, nhận thức của đoàn viên và người lao động ngày càng được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và hiệu quả làm việc ngày càng cao.

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” là một trong những phong trào thi đua được nhiều cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ phong trào này, trong 4 năm qua, đoàn viên đã có 457 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm được công nhận, ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn viên đã tích cực nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, bảo đảm nhanh gọn, đạt hiệu quả cao.

Phong trào "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã được CĐCS phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm. Đoàn viên thi đua học tập, từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nhiệm kỳ qua, có trên 310 lượt đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ đoàn viên thường xuyên được duy trì, tổ chức hoạt động tại các CĐCS, với tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ngày càng tăng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện, gắn với xây dựng gia đình văn hóa trong đội ngũ đoàn viên. Chỉ tính năm 2017, có 51/52 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và hàng năm có 95% gia đình đoàn viên trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó nhiều gia đình đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu.

Phong trào "Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm. Môi trường làm việc ngày càng sạch đẹp, công tác phòng cháy, chữa cháy được chú trọng đầu tư thiết bị. Các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và có 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Lực lượng tự vệ của các cơ quan, đơn vị luôn được củng cố, thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn viên và người lao động nâng cao cảnh giác, phòng, chống và tố giác tội phạm.
Hưởng ứng phong trào “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, các CĐCS và cơ quan, đơn vị đều kết nghĩa một thôn, bon, buôn, xã, phường, thị trấn, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Đặng Hồng Niên, Chủ tịch CĐVC tỉnh Đắk Nông, những năm qua, CĐVC tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh và đa dạng các phong trào thi đua yêu nước. Các CĐCS đã phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, đặc thù của ngành và được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Phong trào thi đua yêu nước ngày càng tác động mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động. Thời gian tới, CĐVC tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến để mọi người học tập, noi theo.

Bài, ảnh: Thanh Nga

2,232
Viết bình luận mới