Trên 35.800 hộ đồng bào dân tộc được vay vốn ưu đãi

Cập nhật ngày: 20/10/2020 | 10:37 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Tính đến hết tháng 9/2020, Đắk Nông có 35.816 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi, với dư nợ hơn 1.300 tỷ đồng; trong đó, có trên 70% là hộ dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa.

Theo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, hằng năm, căn cứ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giao và đề án được UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị có kế hoạch phân bổ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho phù hợp.

Ảnh minh họa

Trong đó, chi nhánh luôn ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Đơn vị phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị, xã hội giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất cho các hộ gia đình.

Các phòng giao dịch NHCSXH ở địa phương còn phối hợp, làm tốt công tác khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, vận động người dân mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Từ đó, bảo đảm vốn tín dụng chính sách sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại các địa bàn.

Lương Nguyên

1,530
Viết bình luận mới