Krông Nô đa dạng hóa cây trồng, chủ động vụ hè thu

Cập nhật ngày: 26/05/2022 | 08:54 GMT+7

Vụ hè thu này, huyện Krông Nô xác định mục tiêu đa dạng hóa cây trồng, sử dụng giống có ưu thế đưa vào canh tác rộng rãi. Trong đó, huyện tập trung đầu tư trọng tâm cho nhóm cây chủ lực để làm mũi nhọn.

Theo UBND huyện Krông Nô, năm 2022, toàn huyện sẽ gieo trồng 57.991 ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích cây ngắn ngày 22.330 ha; cây lâu năm 35.660 ha.

Huyện cũng phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực 124.262 tấn. Trong đó, sản lượng lúa 18.027 tấn, ngô 106.235 tấn. Huyện xác định, trong năm có 2 vụ sản xuất quan trọng, cần tập trung nguồn lực để giành thắng lợi là vụ đông xuân và hè thu.

Vụ đông xuân vừa qua, huyện đánh giá là thắng lợi nhiều mặt, nhất là bà con nông dân đã vượt qua khó khăn của dịch bệnh để bảo đảm sản  xuất đúng tiến độ, kế hoạch.

Đối với vụ hè thu, hiện nay, nông dân các xã đang bám sát lịch sản xuất nhằm bảo đảm canh tác hiệu quả. Huyện đặt kế hoạch đầu tư thâm canh 2.701 ha lúa, trong đó phần lớn là giống ST25.

Ông Vũ Đình Hùng, ở thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú cho hay: “Vụ đông xuân vừa rồi tôi gieo sạ trên 3 sào lúa bằng giống ST25, năng suất đạt 9,5 tạ/sào. Vụ hè thu này, tôi tiếp tục sử dụng giống lúa ST25 để sản xuất. Bởi vì tôi đã có kinh nghiệm và giống lúa này cũng chống chịu với sâu bệnh, thích nghi tốt với thời tiết vụ hè thu”.

Theo ông Hùng, trong quá trình sản xuất, người dân được ngành chức năng hướng dẫn áp dụng các biện pháp “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 không”, quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM...

Nhờ đó, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Bà con đặt hy vọng vụ hè thu này tiếp tục được mùa, góp phần ổn định an ninh lương thực, tăng thu nhập.

Người dân xã Đức Xuyên chuẩn bị đất để xuống giống vụ hè thu

Theo ông Doãn Gia Lộc, Quyền Trưởng Phòng NN - PTNT huyện Krông Nô, vụ hè thu này, ngành Nông nghiệp đã hướng dẫn các xã xác định cơ cấu giống lúa phù hợp cho từng vùng, phấn đấu giành thắng lợi sản xuất vụ hè thu.

Trong đó, các xã cần chuẩn bị đủ nguồn giống có chất lượng phục vụ sản xuất và dự phòng khi thiên tai xảy ra. Bà con cũng cần chú trọng công tác thâm canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất…

Phòng NN-PTNT huyện cũng khuyến cáo nông dân chuyển sang sử dụng các giống lúa xác nhận như: RVT, ST24, ST25, LTH31, LCH37, Đài thơm 8, Nhị ưu 838...

Huyện Krông Nô tiếp tục duy trì, phát huy thế mạnh Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao xã Buôn Choáh. Huyện cũng nhân rộng cánh đồng sản xuất VietGAP ở một số xã. 

Đối với cây ngô, ngành Nông nghiệp huyện khuyến khích người dân phát triển trên những chân ruộng có điều kiện phù hợp. Trong đó, bà con cần ưu tiên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày như: NK66, CP501, C919; các giống ngô chuyển đổi gen kháng sâu keo mùa thu DK9955S, DK8639S, NK4300Bt/Gt…

Năm 2022, huyện Krông Nô dự kiến hình thành vùng sản xuất ngô ứng dụng công nghệ cao xã Đức Xuyên. Vùng sản xuất này có quy mô 200 ha, với 250 hộ tham gia.

Huyện ưu tiên bố trí cơ cấu các loại cây trồng khác như đậu, rau màu... một cách hợp lý. Trong đó, huyện khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh, tăng vụ, đa dạng hóa sản phẩm, sử giống mới có điều kiện luân canh tốt.

Việc hướng dẫn người dân sử dụng các giống cây trồng mới, có năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao cũng được ngành chuyên môn huyện quan tâm.

Cũng theo ông Lộc, năm 2022, huyện xác định mục tiêu đa dạng hóa cây trồng và lấy nhóm cây chủ lực như lúa ST25, ngô lai F1... làm mũi nhọn. Trên cơ sở này, huyện khuyến khích nông dân sử dụng các giống mới, ngắn ngày (dưới 100 ngày), cho năng suất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh để sản xuất.

Để bảo đảm hiệu quả sản xuất cho người dân, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các xã phải thường xuyên bám sát đồng ruộng, đôn đốc bà con tuân thủ lịch thời vụ, xuống giống tập trung, từ đó tránh tình trạng khô hạn đầu vụ, ngập úng cuối vụ.

Bài, ảnh: Kim Ngân

1,712
Viết bình luận mới