Hơn 1.1440 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt

Cập nhật ngày: 20/10/2020 | 10:40 GMT+7

Đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh Đắk Nông có 1.559 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tăng 8 tổ so với đầu năm 2020. Trong đó, có 1.446 tổ TK&VV xếp loại tốt, chiếm 92,75%; 113 tổ TK&VV xếp loại khá, không còn tổ xếp loại trung bình và yếu kém.

Ảnh minh họa

Để đạt kết quả này, hàng tháng, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tích cực rà soát, kiểm tra, phân loại cụ thể từng tổ vay. Đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương kịp thời kiện toàn chất lượng hoạt động của các tổ.

Đối với những tổ hoạt động không hiệu quả, ngân hàng sẽ tiến hành giải thể, sau đó, tổ chức họp dân để lấy ý kiến, bỏ phiếu lập ra một tổ khác hoạt động có hiệu quả hơn. Riêng những tổ TK&VV hoạt động sai quy định, vi phạm về hoạt động vay vốn, ngân hàng sẽ làm rõ và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Lương Nguyên

1,648
Viết bình luận mới