Gần 71,2 tỷ đồng thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 15/09/2020 | 09:57 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công toàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 là 71,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn khuyến công quốc gia dự kiến hỗ trợ 8,7 tỷ đồng; khuyến công địa phương dự kiến hỗ trợ 9,7 tỷ đồng, còn lại là kinh phí thu hút từ nguồn vốn tự có của các cơ sở sản xuất.

Kinh phí khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất gạch không nung tại DNTN Đàm Hạnh (Gia Nghĩa)

Nguồn kinh phí này được thực hiện với mục tiêu, đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có khoảng 100 lao động tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được đào tạo nghề, truyền nghề; 3 mô hình sản xuất được hỗ trợ trình diễn kỹ thuật; 57 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; xây dựng 1 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp…

Tin, ảnh: Lê Dung

1,538
Viết bình luận mới