Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư là tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức cuối năm

Cập nhật ngày: 27/10/2020 | 09:24 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông vừa yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án đã được bố trí vốn, đưa nhanh nguồn vốn đầu tư vào tăng trưởng kinh tế.

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và là tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức cuối năm theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2020.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chuyên môn đối với các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án đầu tư công; các chủ đầu tư chịu trách nhiệm đối với các công trình giải ngân chậm.

Theo thống kê tính đến ngày 15/9, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.096 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch; trong đó, kế hoạch vốn giao trong năm 2020 đã giải ngân được hơn 871 tỷ đồng, đạt 41,5%, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2020 đã giải ngân được hơn 225 tỷ đồng, đạt 75,6%.

Bình Minh

1,935
Viết bình luận mới