Đắk R’lấp chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Cập nhật ngày: 29/09/2020 | 05:54 GMT+7

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Đắk R’lấp đã đưa hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đi vào nền nếp, cho vay đúng đối tượng, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình giám sát, quản lý nguồn vốn vay… Điều này đã giúp đơn vị nâng cao hiệu quả tín dụng.

Kiện toàn các tổ TK&VV

Tổ TK&VV thôn 3, xã Nhân Đạo là một trong những tổ đi đầu trong nỗ lực giảm nợ quá hạn. Toàn tổ hiện có gần 60 thành viên được tiếp cận nguồn vốn từ NHCSXH huyện, với dư nợ hơn 2 tỷ đồng. Các thành viên trong tổ đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Không có thành viên nào chây ì trong việc nộp lãi, trả nợ.

NHCSXH huyện Đắk R'lấp giao dịch với người dân thị trấn Kiến Đức

Ông Nguyễn Văn Chôm, Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn 3 cho biết: “Để thực hiện hiệu quả việc quản lý cho vay, việc đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện đúng quy định về nộp lãi, gốc hàng tháng luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Hằng tháng, vào các cuộc họp, Ban Quản lý tổ đều nhắc nhở, hướng dẫn các thành viên nộp tiền lãi, gốc đúng kỳ, không trễ nải, chây ì. Sau khi nguồn vốn được giải ngân, Tổ chú trọng hướng dẫn người dân đầu tư vào những mô hình cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao".

Toàn huyện Đắk R’lấp hiện có hơn 200 tổ TK&VV, không có tổ nào xếp loại trung bình, yếu kém. Để có kết quả này, thời gian qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn củng cổ, thay thế những tổ hoạt động yếu kém. Việc chia tách, sáp nhập những tổ vượt số thành viên theo quy định cũng được đơn vị thực hiện hiệu quả. Hằng năm, cùng với kiểm tra, giám sát, quá trình đối chiếu nợ từng hộ vay theo quy định cũng được phòng giao dịch triển khai thường xuyên. Nhờ vậy, hoạt động tín dụng cơ sở luôn ổn định.

Giám sát chặt chẽ khâu cho vay

Cùng với kiện toàn hệ thống tổ TK&VV, quá trình cho vay cũng được Phòng Giao dịch triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Hoạt động bình xét cho vay được các bên tham gia thực hiện công khai, dân chủ. Mức cho vay từng hộ được căn cứ cụ thể vào tình hình thực tế, phù hợp với nhu cầu đầu tư, mục đích của từng hộ vay.

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn, đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan để có sự kết hợp, lồng ghép giữa nguồn vốn vay với nhiều chương trình khuyến nông. Tùy vào mức vốn vay, điều kiện, nhân lực của từng hộ gia đình, các bên liên quan sẽ hướng dẫn, tư vấn mô hình, phương án đầu tư phù hợp.

Đơn vị thường xuyên báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện về tình hình hoạt động. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động cho vay, thu hồi nợ trên địa bàn được cập nhật thường xuyên. Nhờ đó, chất lượng các chương trình tín dụng tại cơ sở được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần mang nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với người dân.

Ông K’Ngai, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đắk R’lấp khẳng định: “Nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng bền vững đóng vai trò rất quan trọng, cần thiết đối với hoạt động tín dụng, nhằm bảo đảm tính ổn định, bảo toàn tài sản của Nhà nước. Trong quá trình tăng trưởng tín dụng, đơn vị luôn chú ý quan tâm đến chất lượng tín dụng. Minh chứng cho điều này là con số tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong những năm qua tại đơn vị luôn duy trì ở mức 20%”.

Bài, ảnh: Nguyễn Lương

3,131
Viết bình luận mới