Đến năm 2020, 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động

Cập nhật ngày: 16/05/2019 | 09:19 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch 220/KH-UBND về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Theo kế hoạch, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động trong việc trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản điều hành (ioffice), hệ thống “một cửa” điện tử tại cơ quan, đơn vị triển khai. 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) và được xác định bằng chữ ký số bảo đảm lộ trình thông tin 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Về lộ trình thực hiện, quý II, III năm 2019, kế hoạch sẽ triển khai việc đăng ký, cấp, chuyển giao chứng thư số chuyên dùng đợt I cho 12 sở và tương đương. Quý IV năm 2019, triển khai việc đăng ký, cấp, chuyển giao chữ ký số chuyên dùng đợt II cho 17 đơn vị, trong đó có 9 sở, ban, ngành và 8 huyện, thị xã. Trong năm 2020, quý I, II triển khai việc thực hiện việc cấp phát chữ ký số cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành; lãnh đạo UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp thực hiện tập trung hoàn thành sớm các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, triển khai có hiệu quả chính quyền điện tử tỉnh. Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã tuyên truyền sự cần thiết và tính hiệu quả của việc ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động trong cơ quan nhà nước thông qua các hình thức như lồng ghép nội dung ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động vào các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật các nội dung thông tin về ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động trong nước và trên thế giới.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 50,74 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách.

Bình Minh

6,385
Viết bình luận mới