HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Kết quả ở Tuy Đức

Cập nhật ngày: 19/04/2016 | 14:29 GMT+7

Trên tinh thần quán triệt, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), 10 năm qua cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Tuy Đức nhận thức rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác gia đình trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác gia đình không chỉ nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà còn lồng ghép vào cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa... được cả cộng đồng tham gia hưởng ứng thực hiện. Hàng năm, cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể đã đề ra các mục tiêu, giải pháp, đề án cụ thể giải quyết khó khăn về công tác xây dựng gia đình.

Chất lượng cuộc sống của các gia đình trên địa bàn huyện Tuy Đức ngày càng được nâng cao

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH được tăng cường. Các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình như: Cung cấp kiến thức về hôn nhân và gia đình cho nam nữ thanh niên trước khi kết hôn; tạo điều kiện cho các cá nhân và gia đình được tiếp cận kiến thức về pháp luật, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội…

Nội dung sinh hoạt về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH được gắn vào các sự kiện kỷ niệm như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11)…

Ngoài ra, các xã thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt, biểu dương, khen thưởng các gia đình điển hình tiên tiến trong việc xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ… tạo dư luận tích cực trong công tác xây dựng gia đình. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác gia đình ngày càng được nâng cao.

Nhờ đó, tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao về số lượng cũng như chất lượng. Nếu như năm 2007 số hộ đạt danh hiệu văn hóa là 3.034/6.904 hộ (43,94 %); 11/42 thôn, bon (26,19%) đạt danh hiệu thôn, bon văn hóa thì đến nay, toàn huyện có 6.628/11.368 hộ gia đình văn hóa (đạt 58,30%), 40/75 thôn, bon, bản đạt danh hiệu văn hóa (đạt 53,33%) được công nhận danh hiệu văn hóa; trong đó, nhiều gia đình giữ vững danh hiệu văn hóa trong nhiều năm liền.

Điển hình như gia đình ông Điểu Wơn, ở bon Bu Gia, xã Quảng Trực. Dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vẫn cố gắng nuôi dạy các con ăn học và trở thành những người có ích cho xã hội. Không phụ công lao dạy dỗ của cha mẹ, các con của ông đều cố gắng học tập tốt và thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, trở thành tấm gương sáng cho bà con noi theo.

Hay như gia đình ông Điểu K’rang ở bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo luôn có ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhận thấy lớp trẻ không mặn mà với cồng chiêng và ngày càng quay lưng lại với một số văn hóa đặc trưng của người M’nông nên ông đã bàn bạc với những người già trong bon tìm cách duy trì nếp sống văn hóa.

Trên cơ sở đó, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, bon đã thành lập được đội văn nghệ dân gian và tổ chức sinh hoạt thường xuyên. Nhờ vậy, âm thanh cồng chiêng rộn rã đã trở lại với đồng bào dân tộc thiểu số bon Điêng Đu.

Cũng theo UBND huyện Tuy Đức thì bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 49 trên địa bàn huyện còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế, như: Kinh phí dành riêng cho công tác gia đình còn ít; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng gia thời kỳ CNH, HĐH còn chưa đầy đủ; một số cấp ủy đảng, địa phương chưa thực sự chú trọng đến công tác gia đình; tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn diễn ra...

Vì vậy, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 49 của Ban Bí thư, thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vai trò, vị trí của gia đình và công tác gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 49 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng đơn vị văn hóa và gia đình văn hóa một cách toàn diện.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

3,800
Viết bình luận mới