HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở Tuy Đức: Tạo niềm tin, sự đồng thuận trong dân

Cập nhật ngày: 05/11/2015 | 10:30 GMT+7

Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trên địa bàn huyện Tuy Đức đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo được niềm tin, khích lệ nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Theo đó, hàng năm, Ban chỉ đạo  huyện đều xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra để thúc đẩy việc thực hiện QCDCCS có hiệu quả, trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền hết sức chú trọng đến vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân.

Việc tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức,  giúp người dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng chính quyền cơ sở, mạnh dạn phát biểu ý kiến, thực hiện giám sát việc triển khai các chế độ, chính sách có liên quan đối với đời sống nhân dân. Đến nay, 100% xã đã có bảng tin niêm yết các văn bản, kế hoạch tuần, tháng, hòm thư góp ý tại trung tâm xã và những nơi công cộng.

Tuyến đường bê tông ở bon Bu Kóh, xã Đắk R'tíh (Tuy Đức) đã được hoàn thành từ vốn ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp

Việc triển khai thực hiện QCDCCS cũng được gắn với cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm tình trạng gây phiền hà cho nhân dân. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân ngày càng tốt hơn; tình trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền giảm đáng kể.

Trong 11 việc cần phải thông báo cho dân biết, hầu hết chính quyền các xã đã kịp thời thông báo để dân biết, tham gia ý kiến và tập trung vào các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, chính sách, pháp luật có liên quan đến lợi ích, quyền và nghĩa vụ của nhân dân.

Các lĩnh vực về tài chính, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, thu hồi và bồi thường đất đai, quy hoạch, đóng góp xây dựng hạ tầng… đều được thực hiện công khai, đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đối với 5 việc dân bàn và quyết định trực tiếp cũng được thực hiện đầy đủ, dân chủ và công khai như thống nhất các mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng hương ước, quy ước thôn, bon… Qua đó, phát huy được những tiềm năng sẵn có của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới,  hiện nay, các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chú trọng mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc, tự quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp vật chất, ngày công lao động…

Các khoản đầu tư vào các chương trình, dự án đều công khai, minh bạch cho dân biết và theo dõi. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công trình phúc lợi công cộng có thu hồi đất của dân, các ngành, các địa phương đều tổ chức hội nghị công khai cho nhân dân biết để lấy ý kiến trước khi đưa vào thực hiện nên tạo được thuận lợi, đảm bảo được tiến độ và chất lượng. Qua đó, huyện đã phát huy được mọi nguồn lực từ nhân dân, đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội.

Điển hình như xã Quảng Tân đã huy động nhân dân đóng góp tiền và ngày công để xây dựng 22 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã; gần 1 tỷ đồng để tu sửa đường giao thông liên thôn, xây dựng đập thủy lợi…Xã Đắk Búk So đã huy động hơn 2,5 tỷ đồng và trên 2.000 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa cộng đồng…

Theo đánh giá của huyện thì việc triển khai thực hiện QCDCCS không chỉ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh mà còn là động lực cho quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Vì vậy, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

2,303
Viết bình luận mới