• Quy hoạch phát triển 2 cánh đồng mẫu lớn
 • 09:05 16/02/2017
 • Theo UBND huyện Tuy Đức, địa phương hiện đang xây dựng quy hoạch phát triển 2 cánh đồng mẫu lớn, đó là cánh đồng rau củ quả Đắk Glun thuộc xã Quảng Tâm và cánh đồng lúa lai chất lượng cao tại xã Đắk R’tíh với quy mô khoảng 80 ha.
 • Tuy Đức: Lấy nông nghiệp làm nền tảng đột phá, phát triển nền kinh tế
 • 10:06 12/08/2015
 • Tuy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, song, để phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế phục vụ cho mục tiêu phát triển, Đảng bộ huyện xác định phải cần có bước đột phá cần thiết cả trong công tác lãnh đạo, điều hành, thực thi của cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
 • Tuy Đức thúc đẩy phong trào xây dựng thôn, bon văn hóa
 • 09:40 14/05/2015
 • Những năm qua, cùng với thi đua phát triển kinh tế, công tác xây dựng thôn, bon, bản văn hóa được huyện Tuy Đức quan tâm, chú trọng thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
 • Làm giàu từ cây khoai lang
 • 11:03 12/02/2015
 • Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng cây khoai lang, gia đình ông Vũ Văn Thái ở bon Bun Rung, xã Quảng Trực (Tuy Đức) đã vươn lên làm giàu.
 • Phát huy mọi nguồn lực để phát triển đồng bộ, bền vững
 • 10:59 12/02/2015
 • Tuy xuất phát điểm thấp nhưng những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Tuy Đức đã phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ tốt nguồn lực đầu tư để phục vụ mục tiêu phát triển theo hướng đồng bộ, bền vững. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực bước đầu khẳng định thành quả từ sự đồng lòng, chung sức của toàn huyện trên lộ trình phát triển.